შპს "ტიბისი ტრანსი"

საექსპედიტორო კომპანიაა, რომელიც აწარმოებს ტვირთის საერთაშორისო გადაზიდვასა და საექსპედიტორო მომსახურებას შპს „ტიბისი ტრანსი“ გთავაზობთ:

  • ტვირთების გადაზიდვას სხვადასხვა სახის ტრანსპორტირებით ევროპის, აზიის,ამერიკისა და დსთ-ს ქვეყნებიდან კავკასიაში და პირიქით;
  • კონტეინერებით ტვირთების გადაზიდვას ყველა მიმართულებით;
  • სხვადასხვა სახის მოწყობილობების გადაზიდვას;
  • სხვადასხვა სახის არაგაბარიტული ტვირთების გადაზიდვას;
  • სახმელეთო გადაზიდვებს ევროპიდან კავკასიის რეგიონში და პირიქით;
  • მცირე და ნაკრები ტვირთების გადაზიდვას;
  • სრულ სატრანსპორტო საექსპედიტორო მომსახურებას;
  • ტვირთების გადაზიდვას ყველა სახის კონტეინერებით “კარიდან -კარამდე”;
  • საბაჟო ფორმალობების წარმოებას;
  • მისაღებ ფასებს.

შპს „ტიბისი ტრანს“-ს გააჩნია თავისი ტერმინალები თბილისსა და ფოთში, საკუთარი ავტოტრანსპორტი კონტეინერების, რეფრიჯერატორული და სხვადასხვა სახის ტვირთების გადასაზიდად. მომსახურებას აწარმოებს საკუთარი ავტოტრანსპორტით, რაც უზრუნველყოფს ოპერატიულობას, მობილურობას, საიმედოობასა და კონკურენტუნარიან ფასებს. წინასწარ გიხდით მადლობას მომავალი ხანგრძლივი თანამშრომლობის იმედით..